Perfil do autor

Haida, Kimiyo Shimomura, Unipar - Universidade Paranaense, Brasil